FX106 นิมมานวดี

฿50,000.00

นิมมานวดี หมายถึง ผู้สถิตบนสวรรค์

แพ็กเกจดอกไม้งานศพที่รังสรรค์ขึ้นด้วยหีบศพเทพพนมหรือลายมุก 3 ชั้น เคียงด้วยดอกไม้แบบสวนโมเดิร์น ดอกไม้ประดับกรอบรูป ดอกไม้ถวายพระจำนวน 10 กำ และมาลัยรดน้ำศพ 1 พวง ทั้งหมดเลือกใช้แต่วัตถุดิบคุณภาพ เพื่อให้การจากลามีความหมายและควรค่าแก่การจดจำ

แพ็กเกจนี้ประกอบด้วย

  • หีบศพเทพพนม หรือ ลายมุก 3 ชั้น
  • ดอกไม้แบบสวนโมเดิร์น + กรอบรูป
  • ดอกไม้ถวายพระ 10 กำ
  • มาลัยรดน้ำศพ 1 พวง
  • รวมค่าบริการรับศพ

สอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ…

sku: FX106