ไม่มีสินค้าในตะกร้า

กลับไปซื้อสินค้า

เนื่องจากวันที่ 5 ธันวาคม 2563 ตรงกับวันพ่อแห่งชาติ ร้านหรีด ณ วัด จะให้บริการระหว่างเวลา 8.00-21.00 น. และงดให้บริการจัดส่งพวงหรีดค่ะ