ทางร้านของดส่งพวงหรีดในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา โดยวันที่ 15 ก.ค. ร้านเปิดเวลา 8.00-21.00 น. หยุดเต็มวันในวันที่ 16 ก.ค. และเปิดให้บริการในวันที่ 17. ก.ค. เวลา 12.00 -23.00 น.