เนื่องจากวันที่ 27-28 ก.ค. เป็นวันสำคัญทางศาสนา ร้านหรีด ณ วัด จึงของดการจัดส่งพวงหรีดในวันดังกล่าวค่ะ