เรื่องควรรู้ของพวงหรีด ที่คนไปงานศพต้องรู้

งานศพ งานสำคัญที่ทุกคนต้องมีโอกาสได้ไปร่วมงานอวมงคลเช่นนี้สักครั้งในชีวิต แน่นอนว่างานอวมงคลในสังคมไทยนั้นเต็มไปด้วยกฎระเบียบ ธรรมเนียมที่ค่อนข้างจะละเอียดอ่อนกว่างานอื่น ๆ ยิ่งใครที่ไม่ค่อยมีโอกาสได้รับเชิญไปงานศพยิ่งมีโอกาสที่จะพลาดพลั้งทำผิดประเพณีได้ง่ายเช่นกัน ดังนั้นแล้วการเตรียมตัวที่ดีจะช่วยให้การปฏิบัติตัวในงานศพไม่มีข้อผิดพลาดให้เป็นที่ครหาของสังคม ร้านหรีด ณ วัด จึงรวบรวมข้อปฏิบัติที่สำคัญมาไว้ในบทความนี้ เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกคนได้นำไปปฏิบัติกัน เลือกพวงหรีดแสดงความเสียใจให้เหมาะสม พวงหรีด ไม่ได้เป็นแค่ตัวแทน [...]

ดอกไม้ในงานศพ ไฉนถึงจำเป็น

งานศพ งานอวมงคลที่ทุกคนต้องมีโอกาสได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่ง อาจจะในมุมของผู้สูญเสียและฝั่งปลอบประโลมคลายโศก แม้ทั้งสองฝั่งจะต่างกันแต่ความเหมือนกัน คือ ความรู้สึกเศร้าโศกเสียใจต่อการจากไปของคนในครอบครัวอันเป็นที่รัก นำไปสู่การจัดการและขั้นตอนอันละเมียดละไม กลายเป็นสิ่งสำคัญที่จะส่งความเศร้า ความคำนึงหานั้นให้ถ่ายทอดออกมาเต็มที่เป็นครั้งสุดท้าย ทำให้ประเพณีงานศพมีความซับซ้อนใช้เวลานาน ด้วยขั้นตอนที่ซับซ้อน รวมถึงการจัดตกแต่งที่ละเมียดละไม แต่เวลาผ่านไป สังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีที่เข้ามา ทำให้งานพิธีศพจากเดิมที่จะมีงานมหรสพและการจัดดอกไม้งานศพในงานได้หายไป [...]

ของใช้ยอดฮิต สำหรับทำพวงหรีดตลอดกาล

พวงหรีด สัญลักษณ์ของงานศพเพื่อใช้เป็นตัวแทนแสดงความรู้สึกอาลัยที่ผู้มีต่อครอบครัวผู้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไป ในอีกนัยหนึ่งพวงหรีดเป็นเหมือนมาตรชี้วัดความสัมพันธ์ระหว่างผู้มอบกับผู้เสียชีวิต รวมถึงสถานะทางสังคม หน้าที่การงานและฐานะทางเศรษฐกิจของผู้มอบได้ในตัวด้วย จึงทำให้คนไทยและคนต่างถิ่นที่มีความเข้าใจในวัฒนธรรมไทยจะให้ความสำคัญกับการเลือกซื้อพวงหรีดอย่างมากทั้งในเรื่องของราคาที่สมเหตุสมผล ไปจนถึงคุ้มค่าในด้านความสวยงาม และสีสันของดอกไม้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องใส่ใจ อีกเรื่องที่ระยะหลังเป็นความคุ้มค่าที่คนไทยนำเข้ามาใส่ในสมการการเลือกซื้อ คือ ประโยชน์ที่ได้รับหลังจากพวงหรีดถูกใช้เป็นตัวแทนของผู้มอบให้แล้ว ประโยชน์นั้นนอกจากจะเป็นตัวชี้วัดความคุ้มค่ายังเป็นประโยชน์อีกหนึ่งอย่างที่จะช่วยสะท้อนให้เห็นว่าผู้มอบให้นั้นมีการคิดที่ละเอียดรอบคอบทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงความใส่ใจในรายละเอียดที่ดีแก่ญาติผู้เสียชีวิตนำไปใช้ประโยชน์ต่อหลังเสร็จงาน จากความคาดหวังของคนไทยมีต่อพวงหรีดนับวันจะพัฒนาให้เป็นมากกว่าตัวแทนและสัญลักษณ์มากขึ้น นำไปสู่การเลือกซื้อพวงหรีดที่มีประโยชน์ทั้งในแง่ของจิตใจ การใช้งานต่อจนกลายเป็นกระแสของผู้คนที่มักจะเลือกพวงหรีดจากของใช้ [...]