ในปัจจุบัน พวงหรีดพัดลมถือเป็นพวงหรีดอีกทางเลือกหนึ่งที่ใครหลายๆ คนมักนิยมใช้แสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิตกันมากขึ้น โดยเฉพาะในต่างจังหวัด เนื่องจากหลังพิธีศพเสร็จสิ้นแล้ว เรายังสามารถนำพวงหรีดพัดลมไปใช้ประโยชน์ต่อได้อีก ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคให้แก่วัด โรงเรียน โรงพยาบาล หรือแม้กระทั่งผู้ยากไร้ในสถานที่ต่างๆ วันนี้หรีด ณ วัดจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับอานิสงส์ผลบุญของการซื้อพวงหรีดพัดลมกันค่ะ

ตัวอย่างพวงหรีดพัดลม-01

แต่เดิมนั้นไม่ปรากฏหลักฐานเป็นที่แน่ชัดว่าต้นกำเนิดของการใช้พวงหรีดพัดลมมาจากที่ใด แต่เชื่อว่าน่าจะมาจากเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีที่เคยกล่าวกับญาติโยมที่มาร่วมงานศพว่าขอรับพัดลมแทนพวงหรีดดอกไม้สด เพราะหลังเสร็จสิ้นงานศพแล้ว พวงหรีดดอกไม้สดที่เริ่มเหี่ยวเฉา ส่งกลิ่นเหม็น และกลายเป็นของเสียที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้อีก ทำให้พระในวัดต้องนำพวงหรีดที่อยู่ในงานเหล่านี้ไปทิ้งโดยเปล่าประโยชน์ ชาวบ้านจึงเสนอความคิดว่าจะนำสิ่งของที่เป็นประโยชน์และสามารถใช้ต่อได้นั้นมาบริจาคให้วัด ส่วนผู้ที่ทำให้การมอบพวงหรีดพัดลมเริ่มเป็นที่รู้จักและเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายนั้นคือ นายแพทย์กวี ไชยศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ท่านได้แจ้งแก่แขกที่มาร่วมงานศพ “คุณพ่อดี ไชยศิริ” บิดาของท่านว่าของดรับพวงหรีดดอกไม้สดแต่จะขอรับสิ่งของที่เป็นประโยชน์และนำไปใช้ต่อได้แทน โดยเฉพาะการนำสิ่งของนั้นไปบริจาคให้แก่ผู้ที่ยากไร้ ขาดแคลน โดยให้เหตุผลว่าไม่ต้องการให้วัดกลายเป็นสถานที่เก็บพวงหรีดดอกไม้สดที่เริ่มเหี่ยวเฉาและส่งกลิ่นเหม็น และพระในวัดจะได้ไม่ต้องมาเหนื่อยกับการทำลายซากของพวงหรีดดอกไม้สด นอกจากนั้นการนำสิ่งของที่ได้รับไปบริจาคก็ยังได้บุญทั้งสองฝ่ายอีกด้วย ทั้งผู้ที่นำสิ่งของมามอบให้และผู้ที่นำสิ่งของไปบริจาคต่อ เมื่อเสร็จสิ้นงานศพแล้ว ปรากฏว่าญาติสนิทมิตรสหายและแขกที่มาร่วมงานนั้นนำพวงหรีดพัดลมมามอบให้เพื่อแสดงความอาลัยกันอย่างมากมาย โดยส่งมากว่า 400 ตัว ซึ่งนายแพทย์กวีจะนำพวงหรีดพัดลมที่ได้รับมาจากแขกเหรื่อนั้นไปบริจาคให้แก่โรงเรียน โรงพยาบาล และวัดต่างๆ ทั่วจังหวัดนครราชสีมา

ตัวอย่างพวงหรีดพัดลม-02
ตัวอย่างพวงหรีดพัดลม-03
สาเหตุที่คนส่วนใหญ่ในยุคปัจจุบันเลือกมอบพวงหรีดพัดลมให้แก่ครอบครัว หรือญาติของผู้เสียชีวิต เพื่อแสดงความอาลัยต่อผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว คือ การเป่าความเศร้าโศกเสียใจให้ออกไป หรือการส่งมอบความร่มเย็นให้กับครอบครัว หรือญาติของผู้เสียชีวิต เพื่อให้รู้สึกสบายใจขึ้น ดีขึ้นได้ เปรียบเสมือนการเป่าพัดลมเพื่อไล่ความร้อนและทำให้เรารู้สึกเย็นสดชื่นขึ้นอีกด้วยค่ะ นอกจากนั้นแล้วพวงหรีดพัดลมยังมีคุณค่าแฝงอยู่ นั่นคือ คุณค่าทางจิตใจที่จะอยู่ในความทรงจำของผู้ที่ได้รับพวงหรีดชนิดนี้ว่าเมื่อได้เจอพัดลมนี้ในสถานที่ที่เคยบริจาคไปก็ทำให้นึกถึงว่าครั้งหนึ่งผู้ที่นำมามอบให้ก็เคยมาแสดงความเสียใจและ ให้กำลังใจอยู่ และเมื่องานศพเสร็จสิ้นลงแล้ว ทางครอบครัวหรือญาติของผู้เสียชีวิตก็สามารถนำพวงหรีดพัดลมไปบริจาคให้ แก่วัด โรงเรียน โรงพยาบาล หรือผู้ที่ยากไร้ในสถานที่ต่างๆ ดังนั้นการส่งพวงหรีดพัดลมมาแสดงความอาลัยจึงถือว่าได้ประโยชน์ทั้งสองอย่างพร้อมๆ กัน คือ ใช้ในการแสดงความอาลัยต่อผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว และถือว่าเป็นการทำบุญร่วมกันระหว่างผู้ให้พวงหรีดและผู้รับพวงหรีดจากการนำพัดลมไปบริจาค โดยเฉพาะการบริจาคพัดลมให้แก่วัดนั้นจะมีอานิสงส์ผลบุญดังนี้คือ ทำให้เป็นคนแข็งแรง, มีชื่อเสียงโด่งดังขจรขจายไปทั่ว, ชีวิตมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุข จิตใจเบิกบาน ความทุกข์ร้อนและความไม่สบายกาย-ไม่สบายใจจะถูกขจัดปัดเป่าออกไป, มีครอบครัว ลูกหลาน และบริวารที่ดีคอยช่วยเหลือดูแล, ได้ไปเกิดในดินแดนที่สงบสุขร่มเย็น และพบพระพุทธศาสนา, ด้วยอำนาจแห่งธาตุลม (วาโยธาตุ/กสิณลม) จะเป็นปัจจัยให้สามารถบรรลุนิพพานได้ และหากนำพัดลมไปบริจาคให้แก่ผู้ที่ยากไร้ก็นับว่าเป็นบุญกุศลแรงกล้าและเป็นการช่วยเหลือผู้อื่น อิ่มใจผู้ให้ สุขใจผู้รับเลยทีเดียว จากข้อความที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้จะเห็นได้ว่าการส่งมอบพวงหรีดพัดลมนั้น นอกจากจะใช้ในการแสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิตแล้ว แต่ยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์อื่นๆ ได้อีกด้วย โดยเฉพาะการนำไปบริจาคให้แก่วัด โรงเรียน โรงพยาบาล หรือผู้ที่ยากไร้ เรียกได้ว่าสุขใจทั้งผู้ให้และผู้ที่ได้รับเลยล่ะค่ะ ขอบคุณข้อมูลจาก: http://www.sabuyjaishop.com/shop/reeddelivery/default.aspx?page=articledetail&url=reeddelivery&articleid=l4qdoq45nuzo20ikebic3042010364&lang=TH http://www.komchadluek.net/news/lifestyle/48738