พวงหรีด วัดกำแพง-บ้านสายแวก

พวงหรีด วัดกำแพง-บ้านสายแวก

** ที่ตั้งเหมือนกัน แต่ มีวัดกำแพงที่ พระราม 2 และภาษีเจริญ**

วัดกำแพง-บ้านสายแวก