F017 ปารมี

ปารมี หมายถึง บารมี

เธอเป็นพวงหรีด ดอกไม้ประดิษฐ์ โทนสี เขียว-ขาวขนาดกลาง จัดเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 80-90 เซนติเมตร ใช้ผ้ามาช่วยในการจัดเป็นพื้น และด้านบนก็นำดอกไม้ประดิษฐ์แบบต่างๆมาจัดเรียงสวยงาม หากไม่ชอบความจำเจ ขอแนะนำพวงหรีอแบบนี้เลย