F011 ณิชา

฿2,549.00

ณิชา หมายถึง สะอาด บริสุทธิ์

เธอเป็นพวงหรีด ดอกไม้ประดิษฐ์ โทนสี สดใส เช่น สีชมพู, สีเหลืองขนาดกลาง จัดเป็นรูปทรงกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 80-90 เซนติเมตร ตกแต่งด้วยดอกไม้หลายชนิดทั้งสีชมพู,ขาว,เหลือง และแซมด้วยใบไม้ต่างๆ ดูสดชื่นเหมือนของจริง และยังทนทาน

sku: F011