D027 โกสนส่งบุญ

฿1,690.00

D027 – โกสนส่งบุญ

บอกลาครั้งสุดท้ายแด่ผู้ล่วงลับผ่านพวงหรีด “โกสนส่งบุญ” ที่ตั้งชื่อให้สอดคล้องกับความหมายของต้นโกสนที่หมายถึง การสร้างคุณงามความดี ช่วยคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุข ซึ่งสามารถนำไปปลูกตกแต่งในบ้านเพื่อเสริมมงคลให้กับชีวิตหรือจะถวายวัดเพื่อสร้างบุญกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับก็ได้เช่นกัน โดยต้นโกสนจะสูงได้ถึง 1-2 เมตรเลย

sku: D027