D005 คคนางค์

คคนางค์ หมายถึง ท้องฟ้า

เธอเป็นพวงหรีดต้นมะพร้าว ต้นมะพร้าวถือว่าเป็นต้นไม้มงคลให้ประโยชน์ทุกส่วนของต้นและยังช่วยพรางแสงแดดยามเช้าได้อีกด้วย เปรียบเทียบได้ว่าผู้เสียชีวิตสร้างคุณประโยชน์ไว้ในทุกแห่งหนเมื่อเสร็จพิธีงานศพแล้ว สามารถนำไปบริจาคหรือนำไปปลูกบริเวณวัดเพื่อความร่มรื่น และช่วยลดภาวะโลกร้อนได้เป็นอย่างดี มั่นใจว่าพวงหรีดพวงนี้จะช่วยเพิ่มความสดชื่นให้แก่ผู้คนที่ได้พบเห็นแน่นอนค่ะ

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter

Customer Review