D004 นิลวัน

฿1,199.00

นิลวัน หมายถึง สวนสีเขียว

เธอเป็นพวงหรีดต้นไทรเกาหลี ขนาดความสูงโดยประมาณ 1-1.2 เมตร ต้นใหญ่ ใบแน่น คนไทยถือว่าต้นไทรเป็นต้นไม้มงคล นิยมนำมาทำเป็นรั้วบ้าน ช่วยป้องกันภัยอันตราย ทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขเมื่อเสร็จพิธีงานศพแล้ว สามารถนำไปบริจาคหรือนำไปปลูกบริเวณวัดเพื่อความร่มรื่น และช่วยลดภาวะโลกร้อนได้เป็นอย่างดี มั่นใจว่าหากผู้เสียชีวิตได้เห็นพวงหรีดของคุณ เขาหรือเธอจะต้องมีความสุขแน่นอนค่ะ

sku: D004
RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter

Customer Review

 • พวงหรีดต้นไม้-ต้นไทรเกาหลี ความหมายดี สื่อถึงความอาลัยแด่ผู้ล่วงลับ

  พวงหรีดต้นไม้ D004 นิลวัน

  by

  2019-05-30


  55
  พวงหรีดต้นไม้ แมว,เฮง,แฮม,ฮอท
 • พวงหรีดต้นไม้-ต้นไทรเกาหลี ความหมายดี สื่อถึงความอาลัยแด่ผู้ล่วงลับ

  พวงหรีดต้นไม้ D004 นิลวัน

  by

  2019-06-13


  55
  พวงหรีดต้นไม้ เพื่อน พพ. 33
 • พวงหรีดต้นไม้ ไทรเกาหลี หลังเสร็จสิ้นพิธีศพ สามารถนำไปบริจาคหรือปลูกบริเวณรั้วบ้านได้

  พวงหรีดต้นไม้ D004 นิลวัน

  by

  2019-07-04


  55
  พวงหรีดต้นไม้ Where Do WE Go
 • พวงหรีดต้นไม้-ต้นไทรเกาหลี ความหมายดี สื่อถึงความอาลัยแด่ผู้ล่วงลับ

  พวงหรีดต้นไม้ D004 นิลวัน

  by

  2019-03-13


  45
  พวงหรีดต้นไม้ สตปิยา เพชรรัตน์