D001 สุลลิต

สุลลิต หมายถึง มีเสน่ห์ยิ่ง

เธอเป็นพวงหรีดต้นโมก ขนาดความสูงโดยประมาณ 1-1.2 เมตร ต้นใหญ่ ใบเยอะ ดอกหอมซึ้ง การให้ต้นโมก หมายถึง ผู้ที่หลุดพ้นด้วยทุกข์ทั้งปวงและยังกันเชื่อว่าต้นโมกสามารถช่วยคุ้มครองและปกป้องเราจากภัยอันตรายได้อีกด้วยเมื่อเสร็จพิธีงานศพแล้ว สามารถนำไปบริจาคหรือนำไปปลูกบริเวณวัดเพื่อความร่มรื่น และช่วยลดภาวะโลกร้อนได้เป็นอย่างดี มั่นใจว่าพวงหรีดพวงนี้จะช่วยเพิ่มแจ่มใสและชื่นชมให้แก่ผู้คนที่ได้พบเห็นแน่นอนค่ะ

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter

Customer Review