A232 บุญญานนท์

บุญญานนท์ หมายถึง ผู้ยินดีในบุญ

เธอเป็นพวงหรีดดอกไม้สด โทนสี ม่วง-ชมพู ขนาดกลาง จัดเป็นรูปทรงวงรี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 80-90 เซนติเมตร เน้นสีม่วง และเลือกดอกไม้ไซด์เล็กๆมาจัดเรียงกันจนทั่ว เช่นคาร์เนชั่น มัม กล้วยไม้ เป็นพวงหรีดที่สวยงาม น่าสนใจอีกพวงหนึ่งเลยทีเดียว มั่นใจว่าหากผู้เสียชีวิตได้เห็นพวงหรีดของคุณ เขาหรือเธอจะต้องมีความสุขแน่นอนค่ะ