พวงหรีดส่งด่วน

บริการจัดดอกไม้งานศพ จาก หรีด ณ วัด เป็นบริการจัดส่งพวงหรีดแบบเร่งด่วน สามารถจัดส่งได้ภายใน 2 ชม. หลังสั่งซื้อ
เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าที่รีบเร่ง แต่ต้องการพวงหรีดที่คุณภาพดี สื่อถึงความอาลัยได้อย่างไม่มีตกหล่น สั่งซื้อจากแบบฟอร์มที่นี
ดูรายชื่อวัดที่มีบริการจัดส่ง

พวงหรีดส่งด่วน

บริการจัดดอกไม้งานศพ จาก หรีด ณ วัด เป็นบริการจัดส่งพวงหรีดแบบเร่งด่วน สามารถจัดส่งได้ภายใน 2 ชม. หลังสั่งซื้อเพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าที่รีบเร่ง แต่ต้องการพวงหรีดที่คุณภาพดี สื่อถึงความอาลัยได้อย่างไม่มีตกหล่น สั่งซื้อจากแบบฟอร์มที่นี
ดูรายชื่อวัดที่มีบริการจัดส่ง

สอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อได้ที่

เงื่อนไขการให้บริการ

1. สั่งซื้อสินค้าที่อยู่ในบริการพวงหรีดส่งด่วน ได้ตั้งแต่เวลา 16.00-18.00 น.
2. ราคาจำหน่าย รวมค่าบริการจัดส่งเร่งด่วนแล้ว
3. โดยจะทำการจัดส่งในช่วงเวลา 18.00 - 20.00 น. สินค้าจะถูกจัดส่งภายในเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง หลังทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
4. พวงหรีดส่งด่วน ให้บริการเฉพาะพื้นที่จัดส่งตามรายชื่อวัดด้านล่างนี้

รายชื่อวัดที่มีบริการส่งด่วน

 • วัดอนงคาราม
 • วัดเสมียนนารี
 • วัดดอนเมือง
 • วัดประยุรวงศาวาส
 • วัดเวฬุราชิณ
 • วัดเจ้าอาม
 • วัดเครือวัลย์
 • วัดเทพลีลา
 • วัดพระศรีมหาธาตุ
 • วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต
 • วัดศรีเอี่ยม
 • วัดหัวลำโพง
 • วัดนวลจันทร์-วัดบางขวด
 • วัดดวงแข
 • วัดกระทุ่มเสือปลา
 • วัดเทพศิรินทราวาส
 • วัดโสมนัสวิหาร
 • วัดตรีทศเทพ
 • วัดมกุฏกษัตริยาราม
 • วัดด่าน
 • วัดปริวาส
 • วัดลาดพร้าว
 • วัดบึงทองหลาง
 • วัดธาตุทอง
 • วัดยาง
 • วัดสุทธิวราราม
 • วัดหลักสี่
 • วัดผาสุกมณีจักร
เลือกซื้อพวงหรีด

 

แบบฟอร์มติดต่อ