พวงหรีดดอกไม้สีขาว พื้นหลังสีดำ

ใครเดินทางสายบุญ ชอบทำบุญ และกำลังมองหาพวงหรีดแสดงความอาลัย หรีด ณ วัด มีสินค้าใหม่มานำเสนอ เป็นวิธีที่จะทำให้คนที่ซื้อได้ทั้งแสดงความอาลัย และได้ทำบุญในเวลาเดียวกัน นั่นคือพวงหรีดกระดาษรีไซเคิล โดยเราได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับมูลนิธิหรีดแทนบุญ (https://www.wreathtanboon.org) ในการเป็นตัวแทนโปรโมตสินค้าและจัดจำหน่าย ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งจะเข้าสู่มูลนิธิที่คุณสามารถเลือกบริจาคได้ การที่หรีด ณ วัด เข้าร่วมเป็นพันธมิตรของมูลนิธินี้ก็เพราะเราต้องการขับเคลื่อนสังคมด้วยการให้ และการให้ของเราจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น

มูลนิธิพันธมิตร

มูลนิธิหรีดแทนบุญเห็นความสำคัญของการพัฒนาสังคมในทุกด้าน ทำให้มีมูลนิธิพันธมิตรที่เข้าร่วมถึง 4 ประเภทด้วยกัน คือ เด็กและเยาวชน, สังคมและสาธารณประโยชน์, การแพทย์, และสิ่งแวดล้อม โดยมีรายชื่อดังนี้

  • มูลนิธิบ้านนกขมิ้น: มูลนิธิที่มอบโอกาสให้เด็กกำพร้า และเด็กไร้บ้านได้มีที่อยู่อาศัย รวมถึงการศึกษาขั้นต้น
  • มูลนิธิสันติสุข: มูลนิธิที่ให้ความช่วยเหลือเด็กยากไร้ที่มาจากครอบครัวแตกแยก ถูกทอดทิ้ง และครอบครัวที่มีรายได้น้อย
  • มูลนิธิรามาธิบดี: มูลนิธิที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของการระดมทุนและจัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านการแพทย์
  • มูลนิธิโรคมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช: มูลนิธิที่ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ยากไร้ ให้รับโอกาสรักษาในโรงพยาบาลศิริราชและสนับสนุนการศึกษา-วิจัยเกี่ยวกับโรคมะเร็งในโรงพยาบาลศิริราช
  • มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา: มูลนิธิส่งเสริมกิจกรรมและสนับสนุนการบริการผู้ป่วยด้านสุขภาพจิต
  • มูลนิธิชัยพัฒนา: มูลนิธิที่สนับสนุนการดำเนินงานของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และช่วยเหลือประชาชนในด้านเศรษฐกิจและสังคม ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
  • มูลนิธิสืบนาคะเสถียร: มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่า
  • มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า: มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์ ช่วยเหลือสัตว์ป่า และปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
  • มูลนิธิเดอะวอยซ์ (เสียงจากเรา): มูลนิธิช่วยเหลือสุนัข แมวจรจัดที่ป่วยและพิการ เพื่อแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัดในประเทศไทยให้หมดไป

ข้อดีของการเลือกซื้อพวงหรีดกระดาษ

สองมือเปล่าที่ถือต้นไม้ขนาดเล็กไว้

การซื้อพวงหรีดกระดาษไม่ได้มีดีแค่การบริจาคเพื่อให้มูลนิธินำไปพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังได้ช่วยเหลือในหลาย ๆ ด้าน เพราะเมื่อคุณสั่งซื้อพวงหรีด เงินส่วนหนึ่งจะถูกส่งต่อให้ทางมูลนิธิที่คุณเลือกบริจาค อีกส่วนหนึ่งจะกลับไปเป็นรายได้ให้แก่คนในชุมชนที่เป็นผู้จัดทำ เนื่องจากพวงหรีดกระดาษของทางมูลนิธินั้นเกิดจากการจ้างงาน เพื่อเป็นการกระจายรายได้ให้คนในชุมชนต่าง ๆ รวมถึงกระดาษที่ใช้ทำพวงหรีดก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถนำไปเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเพื่อลดขยะหลังจบงาน เป็นการช่วยโลกและสิ่งแวดล้อมของเราได้อีกทางหนึ่ง

สินค้าพวงหรีดกระดาษ

พวงหรีดกระดาษสีชมพู มูลนิธิหรีดแทนบุญ รหัส TBC001
พวงหรีดกระดาษสีขาว มูลนิธิหรีดแทนบุญ รหัส TBA002
พวงหรีดกระดาษสีฟ้า มูลนิธิหรีดแทนบุญ รหัส TBB002

เนื่องจากมูลนิธิหรีดแทนบุญเพิ่งจะเปิดทำการในช่วงปี 2020 ทำให้ตัวเลือกสินค้าอาจจะยังมีไม่มากเท่าร้านพวงหรีดทั่วไป แต่พวงหรีดทุกชิ้นที่วางขายนั้นรับประกันทั้งในด้านคุณภาพ ความประณีตและความสวยงามของแบบ โดยมีราคาตั้งแต่ 2,000-3,500 บาท โดยยอดบริจาคนั้นขึ้นอยู่กับว่าคุณเลือกซื้อรหัสสินค้าใด มียอดบริจาคตั้งแต่ 500-1,500 บาท โดยหลังการสั่งซื้อทางมูลนิธิจะออกใบเสร็จเพื่อนำไปใช้ลดหย่อนภาษี และสำหรับใครที่บริจาคเพื่อทุนการศึกษา จะสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 2 เท่า หรือถ้าไม่ซื้อพวงหรีดก็สามารถบริจาคกับทางมูลนิธิโดยตรงได้เช่นกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *